Nedlukning for vinteren

Når vinteren står for døren, husk da at få lukket for vandet i målerbrøndene, hvis husene står uopvarmet hen og blæs ledningerne tomme for vand så frostsprængninger undgås.

Følgende instruktion kan følges:

  • Luk den store ventil i brønden (skydeventilen før måler).
  • Åben et tapsted i huset.
  • Kontroller at ventilen lukker tæt, ved at vandet holder op med at løbe, og at måleren står helt stille.
  • Åben for alle tapsteder og tøm installationerne, ved at pumpe luft i systemet, via luftventilen placeret i brønden i bøjning efter måler. Dette kan ske med en cykelpumpe (fodpumpe) eller eventuelt med en kompressor.
  • Luk brønd låget og sikre denne med en sten eller anden vægt, dette gælder især hvor grundvandet står højt om vinteren. Det er endvidere en god ide at overdække brønden med et eller andet som beskytter denne yderligere mod frost, og dette gør den også lettere at betjene, hvis man kommer i huset om vinteren efter sne fald.