Adresseændring

Husk ved Ejerskifter

Sælger skal sørge for at Egenæs Vandværk får navn, adresse, mail adresser og tlf. nr. samt overtagelses dato for de nye ejere.  Det kan også ske via ejendomsmægler
Sælger er ansvarlig for betalinger til vandværket, indtil dette er sket.
Egenæs Vandværk udarbejder ikke fordeling mellem køber og sælger, det skal ske via refusions opgørelsen 

Meld adresseforandring her