Vandværket

Driftsstatus: Igen en læk et sted!

19. sept. I den kommende tid vil vi lukke for vandet i nattetimerne 00 – 04 i delområder, for at finde den nye læk i ledningsnettet.

Vi har siden lørdag den 9. september registreret et vandtab på ca. 500 liter i timen.
Vi vil derfor anmode alle om at sikre sig, at de ikke har vandhaner der løber eller måske opdager anden form for utæthed der kunne være årsagen.
Vi holder øje med forbruget og underretter jer her på nettet, når vi har nyt i sagen.
Skriv til info@egenaesvand.dk


Udskiftning af vandmålere

Vi udskifter nu alle vores vandmålere til elektroniske  Kamstrup målere.
Entreprenøren har oplyst, at dette sker i perioden 14 august til 1 september.
Det er planlagt således, at vi starter med Askebjerggårdsvej, og slutter med Ærtebjergvej.
Vejene bliver således taget i alfabetisk orden.

De gamle målere bliver opbevaret i op til 1 år, hvis der skulle blive tvivl om aflæsningerne.
Årsaflæsningerne sker fortsat i oktober måned, hvor vi skal aflevere disse data.
I år bliver disse summen af forbrug på de gamle målere og de nye målere.  

Er der  hoved stophaner der ikke kan lukke, bliver disse udskiftet i samme arbejdsgang.


Vandanalyse

Vi tester nu også for PFAS i de omfattende analyser, der bliver gjort af vores drikkevand og vi har ikke fundet tegn på at det findes hos os.
Se den nyeste og meget store vandanalyse under info punktet i menuen, eller tryk her


Husk ved ejerskifte

Sælger skal sørge for at Egenæs Vandværk får navn, adresse, mailadresser og tlf. nr. samt overtagelses dato for de nye ejere.  Det kan dog også ske via ejendomsmægler.
Sælger er ansvarlig for betalinger til vandværket, indtil dette er sket.
Egenæs Vandværk udarbejder ikke fordeling mellem køber og sælger, det skal ske via refusionsopgørelsen Meld om e-mail og adresse forandring

Husk at melde adresseforandring under menu-punktet INFO. Meld også telefon og e-mail ind, så vi lettere kan kontakte dig hvis nødvendigt.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Læs om Vandværkets Persondatapolitik

Slå op under INFO punktet på menuen, eller tryk her for at finde frem til, hvad og hvordan vi håndterer dine persondata.


Vandværkets formål og historie siden etableringen i 1962

Det er vandværkets formål at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand, samt at varetage medlemmernes fælles interesse i vandforsyningsspørgsmål, og deraf afledte forhold. Egenæs Vandværk A.m.b.a. er et lille forbruger ejet selskab på lidt under 300 brugere, med hjemsted i Odsherred kommune. Vandværket blev etableret i 1962 som et mindre vandværk, for et fåtal af brugere, placeret på en lånt grund på Rosenvænget. Men da der i de efterfølgende 10 år skete en større udbygning af sommerhusområdet, købte vandværket i 1973 en grund på Humlehaven, og etablerede et nyt vandværk som stod klar, og blev sat i drift i 1974. I forbindelse hermed blev antallet af nye brugere kraftig forøget, især fra de nye sommerhusområder, samt fastboende, herunder hele Atterup by. Vandværkets brugere er hovedsagelig sommerhuse, men der er de seneste år kommet flere til, som bor fast i sommerhusene. Vandforbruget er nu steget til i alt ca. 11.000 kubikmeter om året.e-mail adresse: info@egenaesvand.dk
Telefon: 2167 0182