Vandværket

Driftsstatus: Normal drift


Vinter nedlukning for vand.

Vinteren nærmer sig og for dig der ejer et sommer- eller fritidshus, er det tid til at gøre huset klar til minusgraderne. Risikoen for sprængte vandrør er nemlig størst, når der er hård frost, og vandet i rørene står stille.

Følgende instruktion kan følges:

  • Luk den store ventil i brønden (skydeventilen før måler).
  • Åben et tapsted i huset.
  • Kontroller at ventilen lukker tæt, ved at vandet holder op med at løbe, og at måleren står helt stille.
  • Åben for alle tapsteder og tøm installationerne, ved at pumpe luft i systemet, via luftventilen placeret i brønden  i bøjning efter måler. Dette kan ske med en cykelpumpe (fodpumpe) eller eventuelt med en kompressor.
  • Luk brønd låget og sikre denne med en sten eller anden vægt, dette gælder især hvor grundvandet står højt om vinteren. Det er endvidere en god ide at overdække brønden med et eller andet som beskytter denne yderligere mod frost, og dette gør den også lettere at betjene, hvis man kommer i huset om vinteren efter sne fald
    Se nærmere instruktion under INFO punktet eller LÆS HER

Vandmålerne er nu blevet skiftet

Arbejdet med udskiftning af vandmålere er nu afsluttet. Vi skal herefter ikke længere løfte låget på brønden, men blot køre forbi og elektronisk opsamle alle målerdata.
Årsaflæsningerne sker fortsat i oktober måned, hvor vi skal aflevere disse data.
De gamle målere bliver opbevaret i op til 1 år, hvis der skulle blive tvivl om aflæsningerne.
I år bliver disse summen af forbrug på de gamle målere og de nye målere.  


Vandanalyse

Vi tester nu også for PFAS i de omfattende analyser, der bliver gjort af vores drikkevand og vi har ikke fundet tegn på at det findes hos os.
Se den nyeste og meget store vandanalyse under info punktet i menuen, eller tryk her


Husk ved ejerskifte

Sælger skal sørge for at Egenæs Vandværk får navn, adresse, mailadresser og tlf. nr. samt overtagelses dato for de nye ejere.  Det kan dog også ske via ejendomsmægler.
Sælger er ansvarlig for betalinger til vandværket, indtil dette er sket.
Egenæs Vandværk udarbejder ikke fordeling mellem køber og sælger, det skal ske via refusionsopgørelsen Meld om e-mail og adresse forandring

Husk at melde adresseforandring under menu-punktet INFO. Meld også telefon og e-mail ind, så vi lettere kan kontakte dig hvis nødvendigt.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Læs om Vandværkets Persondatapolitik

Slå op under INFO punktet på menuen, eller tryk her for at finde frem til, hvad og hvordan vi håndterer dine persondata.


Vandværkets formål og historie siden etableringen i 1962

Det er vandværkets formål at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand, samt at varetage medlemmernes fælles interesse i vandforsyningsspørgsmål, og deraf afledte forhold. Egenæs Vandværk A.m.b.a. er et lille forbruger ejet selskab på lidt under 300 brugere, med hjemsted i Odsherred kommune. Vandværket blev etableret i 1962 som et mindre vandværk, for et fåtal af brugere, placeret på en lånt grund på Rosenvænget. Men da der i de efterfølgende 10 år skete en større udbygning af sommerhusområdet, købte vandværket i 1973 en grund på Humlehaven, og etablerede et nyt vandværk som stod klar, og blev sat i drift i 1974. I forbindelse hermed blev antallet af nye brugere kraftig forøget, især fra de nye sommerhusområder, samt fastboende, herunder hele Atterup by. Vandværkets brugere er hovedsagelig sommerhuse, men der er de seneste år kommet flere til, som bor fast i sommerhusene. Vandforbruget er nu steget til i alt ca. 11.000 kubikmeter om året.e-mail adresse: info@egenaesvand.dk
Telefon: 2167 0182