Vandværket

Aktuel driftsstatus

Vi har fundet en læk i Atterup by nær Ryttergården. Udbedring af skaden vil ske mandag den 20. marts.


Vandværkets generalforsamling afholdes søndag den 14. maj kl. 09:30

Vi har i år reserveret et lokale i Engelstrup forsamlingshus.
Vi håber at se rigtig mange af vore brugere.

Tryk her for vejviser


Vinter nedlukning for vand.

Når vinteren står for døren, husk da at få lukket for vandet i målerbrøndene, hvis husene står uopvarmet hen og blæs ledningerne tomme for vand så frostsprængninger undgås.

Følgende instruktion kan følges:

  • Luk den store ventil i brønden (skydeventilen før måler).
  • Åben et tapsted i huset.
  • Kontroller at ventilen lukker tæt, ved at vandet holder op med at løbe, og at måleren står helt stille.
  • Åben for alle tapsteder og tøm installationerne, ved at pumpe luft i systemet, via luftventilen placeret i brønden i bøjning efter måler. Dette kan ske med en cykelpumpe (fodpumpe) eller eventuelt med en kompressor.
  • Luk brønd låget og sikre denne med en sten eller anden vægt, dette gælder især hvor grundvandet står højt om vinteren. Det er endvidere en god ide at overdække brønden med et eller andet som beskytter denne yderligere mod frost, og dette gør den også lettere at betjene, hvis man kommer i huset om vinteren efter snefald.

    For nærmere vejledning se under info punktet eller tryk her

Vandanalyse

Se den nyeste og meget omfattende vandanalyse under info punktet i menuen, eller tryk her


Husk ved ejerskifte

Sælger skal sørge for at Egenæs Vandværk får navn, adresse, mailadresser og tlf. nr. samt overtagelses dato for de nye ejere.  Det kan dog også ske via ejendomsmægler.
Sælger er ansvarlig for betalinger til vandværket, indtil dette er sket.
Egenæs Vandværk udarbejder ikke fordeling mellem køber og sælger, det skal ske via refusionsopgørelsen Meld om e-mail og adresse forandring

Husk at melde adresseforandring under menu-punktet INFO. Meld også telefon og e-mail ind, så vi lettere kan kontakte dig hvis nødvendigt.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Læs om Vandværkets Persondatapolitik

Slå op under INFO punktet på menuen, eller tryk her for at finde frem til, hvad og hvordan vi håndterer dine persondata.


Vandværkets formål og historie siden etableringen i 1962

Det er vandværkets formål at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand, samt at varetage medlemmernes fælles interesse i vandforsyningsspørgsmål, og deraf afledte forhold. Egenæs Vandværk A.m.b.a. er et lille forbruger ejet selskab på lidt under 300 brugere, med hjemsted i Odsherred kommune. Vandværket blev etableret i 1962 som et mindre vandværk, for et fåtal af brugere, placeret på en lånt grund på Rosenvænget. Men da der i de efterfølgende 10 år skete en større udbygning af sommerhusområdet, købte vandværket i 1973 en grund på Humlehaven, og etablerede et nyt vandværk som stod klar, og blev sat i drift i 1974. I forbindelse hermed blev antallet af nye brugere kraftig forøget, især fra de nye sommerhusområder, samt fastboende, herunder hele Atterup by. Vandværkets brugere er hovedsagelig sommerhuse, men der er de seneste år kommet flere til, som bor fast i sommerhusene. Vandforbruget er nu steget til i alt ca. 11.000 kubikmeter om året.e-mail adresse: info@egenaesvand.dk
Telefon: 2167 0182