Vandværket

Husk ved ejerskifte

Sælger skal sørge for at Egenæs Vandværk får navn, adresse, mail adresser og tlf. nr. samt overtagelses dato for de nye ejere.  Det kan også ske via ejendomsmægler
Sælger er ansvarlig for betalinger til vandværket, indtil dette er sket.
Egenæs Vandværk udarbejder ikke fordeling mellem køber og sælger, det skal ske via refusions opgørelsen 
__________________________________________________________________

Adgang til alle vore målerbrønde 

Der har været et stigende problem med at komme til at aflæse vores vandmålere.
Ved sidste aflæsning i oktober 2019, var der enkelte brønde vi helt måtte opgive, og derfor sætte brugerne i et skønnet forbrug.
I bedes alle inden 1 oktober få klippet træer og buske, og få fjernet andet vegetation der spærrer for adgang til målerbrøndene.
____________________________________________________________________

Vandværkets årlige generalforsamling  blev afholdt søndag den 28. juni i Idrætscafeen. 

Et fåtal var mødt op til den årlige generalforsamling. Corona situationen samt det meget sene tidspunkt på året, lige op ad ferien har sikkert gjort sit til det beskedne fremmøde. Referat fra generalforsamlingen er nu lagt på Info/Generalforsamling, eller kan nås ved at trykke her. Generalforsamling

____________________________________________

Ny blå ståldør til Vandværket 

Seneste:
Medio januar 2020 fik vi leveret den ståldør vi bestilte tilbage i september 2019, kort efter indbruddet i august måned 2019.
Vi føler os herefter ret sikre på, at vi undgår indbrud i fremtiden og dermed den usikkerhed det skaber for vore brugere.

————————————————————————————————————————

Ny omfattende vandanalyse

Den 11. november 2019 fik vi fortaget en meget omfattende vandanalyse som kan ses under info punktet eller ved at trykke her.
 
———————————————————————————————————————–

Meld om e-mail og adresseforandring

 

 

 

 

 

 

 

Husk at melde adresseforandring under menu-punktet INFO. Meld også telefon
og e-mail ind, så vi lettere kan kontakte dig hvis nødvendigt.

———————————————————————————————————————

Læs om Vandværkets Persondatapolitik

Slå op under INFO punktet på menuen, eller tryk her for at finde frem til, hvad og hvordan vi håndterer dine persondata.

————————————————————————————————————————

 

Vandværkets formål og historie siden etableringen i 1962

Det er vandværkets formål at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand, samt at varetage medlemmernes fælles interesse i vandforsyningsspørgsmål, og deraf afledte forhold. Egenæs Vandværk A.m.b.a. er et lille forbruger ejet selskab på lidt under 300 brugere, med hjemsted i Odsherred kommune. Vandværket blev etableret i 1962 som et mindre vandværk, for et fåtal af brugere, placeret på en lånt grund på Rosenvænget. Men da der i de efterfølgende 10 år skete en større udbygning af sommerhusområdet, købte vandværket i 1973 en grund på Humlehaven, og etablerede et nyt vandværk som stod klar, og blev sat i drift i 1974. I forbindelse hermed blev antallet af nye brugere kraftig forøget, især fra de nye sommerhusområder, samt fastboende, herunder hele Atterup by. Vandværkets brugere er hovedsagelig sommerhuse, men der er de seneste år kommet flere til, som bor fast i sommerhusene. Vandforbruget er nu steget til i alt ca. 11.000 kubikmeter om året.