Vandværket

Aktuel driftsstatus

Mindre driftsforstyrrelser

Vi har et stykke tid haft et forøget vandforbrug, som også forekommer om natten. Det svarer til en vandhane der løber konstant. Trods udsendelse af mail om vand lækken, har vi endnu ikke fået stoppet utætheden og vi må nu måske i gang med at afbryde forsyningen om natten i delområder, for at finde frem til fejlen.
Vi beklager de gener det påfører brugerne, men det er den eneste farbare vej.


Generalforsamling

Der afholdes ordinær generalforsamling i Egenæs Vandværk søndag den 08. maj kl. 09:30.
Som sædvanlig mødes vi i Idrætscafeen i Herrestrup, hvor kaffe og morgenbrød vil være klar

Vandanalyse

Se den nyeste og meget omfattende vandanalyse under info punktet i menuen, eller tryk her


Husk ved ejerskifte

Sælger skal sørge for at Egenæs Vandværk får navn, adresse, mailadresser og tlf. nr. samt overtagelses dato for de nye ejere.  Det kan dog også ske via ejendomsmægler.
Sælger er ansvarlig for betalinger til vandværket, indtil dette er sket.
Egenæs Vandværk udarbejder ikke fordeling mellem køber og sælger, det skal ske via refusionsopgørelsen 


Meld om e-mail og adresse forandring

Husk at melde adresseforandring under menu-punktet INFO. Meld også telefon og e-mail ind, så vi lettere kan kontakte dig hvis nødvendigt.


Læs om Vandværkets Persondatapolitik

Slå op under INFO punktet på menuen, eller tryk her for at finde frem til, hvad og hvordan vi håndterer dine persondata.


Vandværkets formål og historie siden etableringen i 1962

Det er vandværkets formål at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand, samt at varetage medlemmernes fælles interesse i vandforsyningsspørgsmål, og deraf afledte forhold. Egenæs Vandværk A.m.b.a. er et lille forbruger ejet selskab på lidt under 300 brugere, med hjemsted i Odsherred kommune. Vandværket blev etableret i 1962 som et mindre vandværk, for et fåtal af brugere, placeret på en lånt grund på Rosenvænget. Men da der i de efterfølgende 10 år skete en større udbygning af sommerhusområdet, købte vandværket i 1973 en grund på Humlehaven, og etablerede et nyt vandværk som stod klar, og blev sat i drift i 1974. I forbindelse hermed blev antallet af nye brugere kraftig forøget, især fra de nye sommerhusområder, samt fastboende, herunder hele Atterup by. Vandværkets brugere er hovedsagelig sommerhuse, men der er de seneste år kommet flere til, som bor fast i sommerhusene. Vandforbruget er nu steget til i alt ca. 11.000 kubikmeter om året.


e-mail adresse: info@egenaesvand.dk
Telefon: 2167 0182